Đài loan

Kỳ Tích
Tập 7 VietSub
Lá Chắn Miễn Dịch
Tập 10-End VietSub
Tâm Dịch
VietSub 720p
Chính Trường Nổi Sóng
Tập 8-End VietSub
Sát Nhân Bắt Chước
Tập 10-End VietSub
Răng Của Em Nhớ Anh Rồi
Tập 12-End VietSub
Giữa Cộng Và Trừ
Tập 13 Extra-End
Chú Nguyền
VietSub 720p
Dòng Thác
VietSub 720p
Khu Vực Nguy Hiểm
Tập 24 VietSub
Khu Vực Nguy Hiểm 2
Tập 12 VietSub
Mãi Mãi Là Số 1
Tập 7 VietSub
Thiên Tuần Giả
Tập 20 VietSub
Thòng Lọng Ma 2
VietSub 720p
Về Trường
Tập 8 VietSub
Hồi Sinh
Tập 13 VietSub